Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0177(APP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0313/2012

Debatten :

PV 23/10/2012 - 4
CRE 23/10/2012 - 4

Stemmingen :

PV 23/10/2012 - 6.4
CRE 23/10/2012 - 6.4
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0360

Notulen
Dinsdag 23 oktober 2012 - Straatsburg

4. Meerjarig financieel kader 2014-2020 - Eigen middelen op basis van de belasting over de toegevoegde waarde (debat)
CRE

Interimverslag met het oog op het bereiken van een positief resultaat van de goedkeruingsprocedure van het meerjarig financieel kader 2014-2020 [COM(2011)0398 - 2011/0177(APP)] - Begrotingscommissie. Corapporteurs: Reimer Böge en Ivailo Kalfin (A7-0313/2012)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van de belasting over de toegevoegde waarde [COM(2011)0737 - C7-0504/2011- 2011/0333(CNS)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jean-Luc Dehaene (A7-0316/2012)

Reimer Böge, Ivailo Kalfin en Alain Lamassoure (voorzitter van de Commissie BUDG en ter vervanging van Jean-Luc Dehaene) leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Andreas Mavroyiannis (fungerend voorzitter van de Raad), Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) en Janusz Lewandowski (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marietta Giannakou (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Charles Goerens (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Syed Kamall (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Jan Mulder (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Pervenche Berès (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Edit Herczog (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Marisa Matias (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE) en Brian Simpson (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN).

VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Andrey Kovatchev (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Paolo De Castro (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), João Ferreira (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Morten Løkkegaard (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Dagmar Roth-Behrendt (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Rafał Trzaskowski (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Inês Cristina Zuber (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Salvador Garriga Polledo, namens de PPE-Fractie, Patrizia Toia, namens de S&D-Fractie, Anne E. Jensen, namens de ALDE-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Richard Ashworth, namens de ECR-Fractie, Jürgen Klute, namens de GUE/NGL-Fractie, Claudio Morganti, namens de EFD-Fractie, Lucas Hartong, niet-fractiegebonden lid, Marian-Jean Marinescu, Jutta Haug, George Lyon, Konrad Szymański, Marta Andreasen, Daniël van der Stoep en Danuta Maria Hübner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi, Oldřich Vlasák, Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Czesław Adam Siekierski, Mojca Kleva, Georgios Papanikolaou, Mairead McGuinness, Jean-Pierre Audy, Vladimír Maňka, Zofija Mazej Kukovič, Erik Bánki, Jan Olbrycht en Miroslav Mikolášik.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski.

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Andreas Mavroyiannis, Reimer Böge, Ivailo Kalfin en Alain Lamassoure.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 23.10.2012.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken.)

Juridische mededeling - Privacybeleid