Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0177(APP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0313/2012

Dezbateri :

PV 23/10/2012 - 4
CRE 23/10/2012 - 4

Voturi :

PV 23/10/2012 - 6.4
CRE 23/10/2012 - 6.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0360

Proces-verbal
Marţi, 23 octombrie 2012 - Strasbourg

4. Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 - Resursa proprie bazată pe taxa pe valoarea adăugată (dezbatere)
CRE

Raport interimar în vederea ajungerii la un rezultat pozitiv al procedurii de aprobare a cadrului financiar multianual 2014-2020 [COM(2011)0398 - 2011/0177(APP)] - Comisia pentru bugete. Coraportori: Reimer Böge şi Ivailo Kalfin (A7-0313/2012)

Raport referitor la propunerea Comisiei de regulament al Consiliului privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resursei proprii bazate pe taxa pe valoarea adăugată [COM(2011)0737 - C7-0504/2011- 2011/0333(CNS)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Jean-Luc Dehaene (A7-0316/2012)

Reimer Böge, Ivailo Kalfin şi Alain Lamassoure (preşedintele Comisiei BUDG și înlocuindu-l pe Jean-Luc Dehaene) îşi prezintă rapoartele .

Au intervenit: Andreas Mavroyiannis (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului), Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei) şi Janusz Lewandowski (membru al Comisiei).

Au intervenit: Marietta Giannakou (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Charles Goerens (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Syed Kamall (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Jan Mulder (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT), Pervenche Berès (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Edit Herczog (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Marisa Matias (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE) şi Brian Simpson (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN).

A PREZIDAT: Isabelle DURANT
Vicepreşedintă

Au intervenit: Andrey Kovatchev (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Paolo De Castro (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), João Ferreira (raportorul pentru aviz al Comisiei PECH), Morten Løkkegaard (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Dagmar Roth-Behrendt (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI), Rafał Trzaskowski (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO), Inês Cristina Zuber (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Salvador Garriga Polledo, în numele Grupului PPE, Patrizia Toia, în numele Grupului S&D, Anne E. Jensen, în numele Grupului ALDE, Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, Richard Ashworth, în numele Grupului ECR, Jürgen Klute, în numele Grupului GUE/NGL, Claudio Morganti, în numele Grupului EFD, Lucas Hartong, neafiliat, Marian-Jean Marinescu, Jutta Haug, George Lyon, Konrad Szymański, Marta Andreasen, Daniël van der Stoep şi Danuta Maria Hübner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi, Oldřich Vlasák, Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Czesław Adam Siekierski, Mojca Kleva, Georgios Papanikolaou, Mairead McGuinness, Jean-Pierre Audy, Vladimír Maňka, Zofija Mazej Kukovič, Erik Bánki, Jan Olbrycht şi Miroslav Mikolášik.

A intervenit Janusz Lewandowski.

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

Au intervenit: Andreas Mavroyiannis, Reimer Böge, Ivailo Kalfin şi Alain Lamassoure.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.4 al PV din 23.10.2012.

(Şedinţa a fost suspendată pentru câteva momente.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate