Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0177(APP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0313/2012

Rozpravy :

PV 23/10/2012 - 4
CRE 23/10/2012 - 4

Hlasovanie :

PV 23/10/2012 - 6.4
CRE 23/10/2012 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0360

Zápisnica
Utorok, 23. októbra 2012 - Štrasburg

4. Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 – Vlastný zdroj založený na dani z pridanej hodnoty (rozprava)
Doslovný zápis

Predbežná správa v záujme dosiahnutia pozitívneho výsledku postupu schvaľovania viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 [COM(2011)0398 - 2011/0177(APP)] - Výbor pre rozpočet. Spoluspravodajcovia: Reimer Böge a Ivailo Kalfin (A7-0313/2012)

Správa o návrhu nariadenia Rady o metódach a postupe sprístupňovania vlastného zdroja založeného na dani z pridanej hodnoty [COM(2011)0737 - C7-0504/2011- 2011/0333(CNS)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Jean-Luc Dehaene (A7-0316/2012)

Reimer Böge, Ivailo Kalfin a Alain Lamassoure (predseda výboru BUDG zastupujúci Jeana-Luca Dehaena) uviedli svoje správy.

Vystúpili títo rečníci: Andreas Mavroyiannis (úradujúci predseda Rady), Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) a Janusz Lewandowski (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Marietta Giannakou (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Charles Goerens (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Syed Kamall ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Jan Mulder (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Pervenche Berès (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Edit Herczog (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Marisa Matias (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko) a Brian Simpson (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Andrey Kovatchev (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Paolo De Castro (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), João Ferreira (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Morten Løkkegaard (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Dagmar Roth-Behrendt (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), Rafał Trzaskowski (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Inês Cristina Zuber (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Salvador Garriga Polledo v mene skupiny PPE, Patrizia Toia v mene skupiny S&D, Anne E. Jensen v mene skupiny ALDE, Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE, Richard Ashworth v mene skupiny ECR, Jürgen Klute v mene skupiny GUE/NGL, Claudio Morganti v mene skupiny EFD, Lucas Hartong – nezaradený poslanec, Marian-Jean Marinescu, Jutta Haug, George Lyon, Konrad Szymański, Marta Andreasen, Daniël van der Stoep a Danuta Maria Hübner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi, Oldřich Vlasák, Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Czesław Adam Siekierski, Mojca Kleva, Georgios Papanikolaou, Mairead McGuinness, Jean-Pierre Audy, Vladimír Maňka, Zofija Mazej Kukovič, Erik Bánki, Jan Olbrycht a Miroslav Mikolášik.

V rozprave vystúpil Janusz Lewandowski.

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

Vystúpili títo poslanci: Andreas Mavroyiannis, Reimer Böge, Ivailo Kalfin a Alain Lamassoure.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.4 zápisnice zo dňa 23.10.2012.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia