Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 23 oktober 2012 - Straatsburg

5. Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (18 en 19 oktober 2012) (debat)
CRE

Verklaring van de Europese Raad en de Commissie: Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (18 en 19 oktober 2012)

Herman Van Rompuy (voorzitter van de Europese Raad) et José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Nicole Sinclaire, sur la conduite du débat, Martin Callanan, namens de ECR-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, Nicole Sinclaire, niet-fractiegebonden lid, Ioannis Kasoulides, Liem Hoang Ngoc, Marielle de Sarnez, Derk Jan Eppink, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Luis de Grandes Pascual, Takis Hadjigeorgiou, Niki Tzavela, Andreas Mölzer, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Sharon Bowles, Laurence J.A.J. Stassen, Jean-Pierre Audy, Enrique Guerrero Salom, Luis de Grandes Pascual, Udo Bullmann, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Marianne Thyssen, Paulo Rangel en Herbert Reul.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anni Podimata, Romana Jordan, Graham Watson, Peter van Dalen, Zita Gurmai, John Bufton en Ana Gomes.

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Barroso en Herman Van Rompuy.

Het debat wordt gesloten.

°
° ° °

De Voorzitter geeft nadere bijzonderheden over de foto's die in de grote vergaderzaal worden genomen.

Het woord wordt gevoerd door Hannes Swoboda, over de gedenkdag van de Hongaarse revolutie van 1956, en Sergio Paolo Francesco Silvestris, over de foto's die worden genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid