Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0333(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0316/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0316/2012

Συζήτηση :

PV 23/10/2012 - 4
CRE 23/10/2012 - 4

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2012 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0361

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012 - Στρασβούργο

6.5. Ίδιος πόρος που βασίζεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης του ιδίου πόρου που βασίζεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας [COM(2011)0737 - C7-0504/2011- 2011/0333(CNS)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Jean-Luc Dehaene (A7-0316/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0361)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου