Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0395(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0325/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0325/2011

Συζήτηση :

PV 26/10/2011 - 4
CRE 26/10/2011 - 4

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2011 - 8.6
CRE 26/10/2011 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 23/10/2012 - 6.6
CRE 23/10/2012 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0465
P7_TA(2012)0362

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012 - Στρασβούργο

6.6. Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης [COM(2010)0815 - C7-0016/2011- 2010/0395(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Ingeborg Gräßle και Crescenzio Rivellini (A7-0325/2011)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 26 Οκτωβρίου 2011 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2011 και σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2011).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2012)0362)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0362)

Παρεμβάσεις

Οι Ingeborg Gräßle και Crescenzio Rivellini (συνεισηγητές), πριν την ψηφοφορία.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου