Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2164(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0324/2012

Ingivna texter :

A7-0324/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/10/2012 - 13.16
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0379

Protokoll
Tisdagen den 23 oktober 2012 - Strasbourg

13.16. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2011/021 NL/Zalco (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/021 NL/Zalco från Nederländerna) [COM(2012)0450 - C7-0220/2012- 2012/2164(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Frédéric Daerden (A7-0324/2012)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA-PROV(2012)0379)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy