Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0155(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0289/2012

Внесени текстове :

A7-0289/2012

Разисквания :

PV 23/10/2012 - 11
CRE 23/10/2012 - 11

Гласувания :

PV 23/10/2012 - 13.22
CRE 23/10/2012 - 13.22
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0385

Протокол
Вторник, 23 октомври 2012 г. - Страсбург

13.22. Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕО и Израел за оценка на съответствието и приемане на промишлените продукти (ОСП) *** (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, за оценка на съответствието и приемане на промишлени продукти (ОСП) [12428/2012 - C7-0205/2012- 2009/0155(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Vital Moreira (A7-0289/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 28)

Изказа се Véronique De Keyser, от името на групата S&D, да внесе искане за ново разглеждане в комисия в съответствие с член 175, параграф 1 от Правилника за дейността

Изказаха се: Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, който подкрепи искането, и Daniel Caspary, от името на групата PPE, който му се противопостави.

С поименно гласуване (249 за, 376 против, 25 въздържали се) Парламентът отхвърли искането. Премина се към гласуване.

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0385)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.

Правна информация - Политика за поверителност