Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0155(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0289/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0289/2012

Keskustelut :

PV 23/10/2012 - 11
CRE 23/10/2012 - 11

Äänestykset :

PV 23/10/2012 - 13.22
CRE 23/10/2012 - 13.22
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0385

Pöytäkirja
Tiistai 23. lokakuuta 2012 - Strasbourg

13.22. EY:n ja Israelin välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirja teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja hyväksymisestä (CAA) *** (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjan tekemisestä teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja hyväksymisestä (CAA) [12428/2012 - C7-0205/2012- 2009/0155(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Vital Moreira (A7-0289/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 28)

Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron pyytääkseen työjärjestyksen 175 artiklan 1 kohdan nojalla palauttamaan mietinnön valiokuntaan.

Puheenvuorot: Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta kannatti pyyntöä ja Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:llä (249 puolesta, 376 vastaan, 25 tyhjää). Mietinnöstä toimitettiin äänestys.

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0385)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö