Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2691(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000124/2012 (B7-0355/2012)

Разисквания :

PV 23/10/2012 - 17
CRE 23/10/2012 - 17

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 23 октомври 2012 г. - Страсбург

(Заседанието, прекъснато в 19.50 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Oldřich VLASÁK
Заместник-председател

17. Преразглеждане на настоящата рамка за запазването на данни (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000124/2012) зададен от Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Louis Michel, Jens Rohde и Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, към Комисията: Преразглеждане на настоящата рамка за запазването на данни (B7-0355/2012);

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000125/2012) зададен от Judith Sargentini, Carl Schlyter, Jan Philipp Albrecht, Eva Lichtenberger, Amelia Andersdotter и Christian Engström, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Преразглеждане на настоящата рамка за запазването на данни (B7-0356/2012);

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000126/2012) зададен от Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes и Dimitrios Droutsas, от името на групата S&D, към Комисията: Преразглеждане на настоящата правна рамка на запазването на данни (B7-0357/2012);

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000128/2012) зададен от Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Преразглеждане на настоящата рамка за запазването на данни (B7-0358/2012);

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000154/2012) зададен от Axel Voss, Manfred Weber, Simon Busuttil, Véronique Mathieu, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho и Salvatore Iacolino, от името на групата PPE, към Комисията: Преразглеждане на настоящата рамка за запазването на данни (B7-0362/2012).

Alexander Alvaro, Judith Sargentini, Sylvie Guillaume, Cornelia Ernst и Axel Voss, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Alexander Alvaro и от Sophia in 't Veld, развиха въпросите.

Cecilia Malmström (член на Комисията) отговори на въпросите.

Изказаха се: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE, Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Carlos Coelho, Dimitrios Droutsas, Carl Schlyter, Lena Kolarska-Bobińska, Birgit Sippel и Carmen Romero López.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Eva Lichtenberger, Christian Engström и Phil Prendergast.

Изказаха се: Cecilia Malmström, Carl Schlyter, по процедурно предложение и Cecilia Malmström, за да приключи разискването.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност