Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 23. oktoober 2012 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Kodukorra tõlgendamine
 4.Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 - Käibemaksupõhised omavahendid (arutelu)
 5.Euroopa Ülemkogu kohtumise (18.-19. oktoober 2012) järeldused (arutelu)
 6.Hääletused
  
6.1.Martin Ehrenhauseri puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.2.Euroopa Liidu üldeelarve projekt – 2013 (hääletus)
  
6.3.Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve - kõik jaod (hääletus)
  
6.4.Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (hääletus)
  
6.5.Käibemaksupõhised omavahendid * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.6.Aastaeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Komisjoni 2013. aasta tööprogramm (arutelu)
 11.Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon Euroopa ühenduste ning Iisraeli Riigi vahel) protokoll, milles käsitletakse tööstustoodete vastavushindamist ja tunnustamist *** (arutelu)
 12.Ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks ***I (arutelu)
 13.Hääletused
  
13.1.Paranduseelarve projekt nr 4/2012 (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.2.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.3.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.4.Metsapaljundusmaterjal ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.5.Euroopa kodanike aasta (2013) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.6.Ühised viisapiirangud Sergei Magnitski juhtumiga seotud Venemaa ametnikele (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.7.Ühtset Euroopa taevast käsitlevate õigusaktide rakendamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.8.Reisijate õigused kõikide transpordiliikide puhul (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.9.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, nõukogu (hääletus)
  
13.10.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (hääletus)
  
13.11.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine (Leonard Orban) * (hääletus)
  
13.12.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2012/001 IE/Talk Talk (hääletus)
  
13.13.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2011/015/SE/AstraZeneca (hääletus)
  
13.14.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2011/019 ES/Galicia Metal (hääletus)
  
13.15.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2011/009 NL/Gelderland (hääletus)
  
13.16.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2011/021 NL/Zalco (hääletus)
  
13.17.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2010/015 FR/Peugeot (hääletus)
  
13.18.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2012/003 DK/VESTAS - Taani (hääletus)
  
13.19.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtt: taotlus EGF/2012/002 DE/manroland/Saksamaa (hääletus)
  
13.20.Ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks ***I (hääletus)
  
13.21.Meremeeste väljaõppe miinimumtase ***I (hääletus)
  
13.22.Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon Euroopa ühenduste ning Iisraeli Riigi vahel) protokoll, milles käsitletakse tööstustoodete vastavushindamist ja tunnustamist *** (hääletus)
  
13.23.ELi arengupoliitika tulevik (hääletus)
  
13.24.VKEd: konkurentsivõime ja ärivõimalused (hääletus)
  
13.25.Kaubandus- ja majandussuhted Ameerika Ühendriikidega (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 16.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 17.Kehtiva andmete säilitamise raamistiku läbivaatamine (arutelu)
 18.ELi kaubandusläbirääkimised Jaapaniga (arutelu)
 19.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 20.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 21.Järgmiste istungite ajakava
 22.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine (Leonard Orban)
Protokoll (218 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (7458 kb) 1 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (221 kb) Kohalolijate nimekiri (52 kb) Hääletuste tulemused (1093 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (3503 kb)    
 
Protokoll (258 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletuste tulemused (990 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (6145 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika