Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Antradienis, 2012 m. spalio 23 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas
 4.2014–2020 m. daugiametė finansinė programa - Nuosavi ištekliai, pagrįsti pridėtinės vertės mokesčiu (diskusijos)
 5.Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2012 m. spalio 18–19 d.) išvados (diskusijos)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Prašymas atšaukti Parlamento nario Martino Ehrenhauserio imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  6.2.Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas (balsavimas)
  6.3.Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (balsavimas)
  6.4.2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (balsavimas)
  6.5.Nuosavi ištekliai, pagrįsti pridėtinės vertės mokesčiu * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  6.6.Sąjungos metiniam biudžetui taikomos finansinės taisyklės ***I (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.2013 m. Komisijos darbo programa (diskusijos)
 11.Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimo, kuriuo steigiama Europos Bendrijų ir Izraelio asociacija, papildomas protokolas dėl Europos bendrijos ir Izraelio valstybės pramonės produktų atitikties vertinimo ir pripažinimo susitarimo *** (diskusijos)
 12.Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimas ***I (diskusijos)
 13.Balsuoti skirtas laikas
  13.1.Taisomasis biudžeto projektas Nr. 4/2012. (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  13.2.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  13.3.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  13.4.Miško dauginamoji medžiaga ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  13.5.Europos piliečių metai (2013 m.) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  13.6.Bendrų vizų išdavimo apribojimų nustatymo Rusijos pareigūnams, susijusiems su Sergejaus Magnitskio byla (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  13.7.Bendro Europos dangaus teisės aktų įgyvendinimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  13.8.Visų rūšių transporto keleivių teisės (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  13.9.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Taryba (balsavimas)
  13.10.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (balsavimas)
  13.11.Audito Rūmų nario skyrimas (Leonard Orban) * (balsavimas)
  13.12.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: Airijos paraiška „EGF/2012/001 IE/Talk Talk“ (balsavimas)
  13.13.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: Švedijos paraiška „EGF/2011/015SE/AstraZeneca“ (balsavimas)
  13.14.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: Ispanijos paraiška „EGF/2011/019 ES/Galicia Metal“ (balsavimas)
  13.15.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: Nyderlandų paraiška „EGF/2011/009NL/Gelderland“ (balsavimas)
  13.16.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: Nyderlandų paraiška „EGF/2011/021 NL/Zalco“ (balsavimas)
  13.17.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: Prancūzijos paraiška „EGF/2010/015 FR Peugeot“ (balsavimas)
  13.18.Europos prisitaikymo prie globalizacijo padarinių fondas: Danijos paraiška EGF/2012/003 DK/VESTAS (balsavimas)
  13.19.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: Vokietijos paraiška „EGF/2012/002 DE/manroland“ (balsavimas)
  13.20.Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimas ***I (balsavimas)
  13.21.Minimalus jūrininkų rengimas ***I (balsavimas)
  13.22.Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimo, kuriuo steigiama Europos Bendrijų ir Izraelio asociacija, papildomas protokolas dėl Europos bendrijos ir Izraelio valstybės pramonės produktų atitikties vertinimo ir pripažinimo susitarimo *** (balsavimas)
  13.23.ES vystymosi politikos poveikio didinimas. Pokyčių darbotvarkė (balsavimas)
  13.24.Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ): konkurencingumas ir verslo galimybės (balsavimas)
  13.25.Prekyba ir ekonominiai santykiai su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (balsavimas)
 14.Paaiškinimai dėl balsavimo
 15.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 16.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 17.Dabartinės duomenų saugojimo reglamentavimo sistemos peržiūra (diskusijos)
 18.ES ir Japonijos derybos dėl prekybos (diskusijos)
 19.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)
 20.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 21.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 22.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Audito Rūmų nario skyrimas (Leonard Orban)
Protokolas (223 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb)    Vardinis balsavimas (7458 kb) 1 Priedas (7 kb) 
 
Protokolas (267 kb) Dalyvių sąrašas (53 kb) Balsavimo rezultatai (1296 kb) Vardinis balsavimas (3322 kb)    
 
Protokolas (271 kb) Dalyvių sąrašas (65 kb) Balsavimo rezultatai (995 kb) Vardinis balsavimas (6191 kb)    
Teisinė informacija - Privatumo politika