Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 23 oktober 2012 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Interpretatie van het Reglement
 4.Meerjarig financieel kader 2014-2020 - Eigen middelen op basis van de belasting over de toegevoegde waarde (debat)
 5.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (18 en 19 oktober 2012) (debat)
 6.Stemmingen
  
6.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Martin Ehrenhauser (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.2.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 (stemming)
  
6.3.Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 - alle afdelingen (stemming)
  
6.4.Meerjarig financieel kader 2014-2020 (stemming)
  
6.5.Eigen middelen op basis van de belasting over de toegevoegde waarde * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.6.Financiële regels van toepassing op de jaarlijkse begroting ***I (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Werkprogramma van de Commissie 2013 (debat)
 11.Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de EG en Israël inzake conformiteitsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten (CA) *** (debat)
 12.Communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik ***I (debat)
 13.Stemmingen
  
13.1.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2012 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
13.2.Kwijting 2010: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
13.3.Kwijting 2010: Europees Geneesmiddelenbureau (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
13.4.Bosbouwkundig teeltmateriaal ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
13.5.Europees Jaar van de burger (2013) ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
13.6.Gemeenschappelijke visumbeperkingen voor Russische functionarissen die betrokken zijn bij de zaak-Magnitski (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
13.7.Tenuitvoerlegging van de wetgeving op gebied van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
13.8.Passagiersrechten in alle vervoerswijzen (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
13.9.Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Raad (stemming)
  
13.10.Kwijting 2010: Europees Milieuagentschap (stemming)
  
13.11.Benoeming van een lid van de Rekenkamer (Leonard Orban) * (stemming)
  
13.12.Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2012/001 IE/Talk Talk (stemming)
  
13.13.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2011/015/SE/AstraZeneca (stemming)
  
13.14.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2011/019 ES/Galicia Metal (stemming)
  
13.15.Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2011/009 NL/Gelderland Bouw (stemming)
  
13.16.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2011/021 NL/Zalco (stemming)
  
13.17.Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2010/015 FR/ Peugeot (stemming)
  
13.18.Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2012/003 DK/VESTAS - Denemarken (stemming)
  
13.19.Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2012/002 DE/ manroland, Duitsland) (stemming)
  
13.20.Communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik ***I (stemming)
  
13.21.Minimumopleidingsniveau van zeevarenden ***I (stemming)
  
13.22.Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de EG en Israël inzake conformiteitsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten (CA) *** (stemming)
  
13.23.De toekomst van het ontwikkelingsbeleid van de EU (stemming)
  
13.24.Kleine en middelgrote ondernemingen: concurrentievermogen en zakelijke kansen (stemming)
  
13.25.Handels- en economische betrekkingen met de Verenigde Staten (stemming)
 14.Stemverklaringen
 15.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 16.Samenstelling commissies en delegaties
 17.Herziening van het huidige kader voor het bewaren van gegevens (debat)
 18.Handelsbesprekingen tussen de EU en Japan (debat)
 19.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 20.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 21.Rooster van de volgende vergaderingen
 22.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer (Leonard Orban)
Notulen (223 kb) Presentielijst (64 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (7458 kb) Bijlage 1 (7 kb) 
 
Notulen (223 kb) Presentielijst (52 kb) Stemmingsuitslagen (1262 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3424 kb)    
 
Notulen (272 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (869 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (6154 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid