Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Marţi, 23 octombrie 2012 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Interpretarea Regulamentului de procedură
 4.Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 - Resursa proprie bazată pe taxa pe valoarea adăugată (dezbatere)
 5.Concluziile reuniunii Consiliului European (18-19 octombrie 2012) (dezbatere)
 6.Votare
  
6.1.Cererea de ridicare a imunităţii parlamentare a lui Martin Ehrenhauser (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.2.Proiectul de buget general al Uniunii Europene – exerciţiul financiar 2013 (vot)
  
6.3.Bugetul general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2013 - toate secţiunile (vot)
  
6.4.Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (vot)
  
6.5.Resursa proprie bazată pe taxa pe valoarea adăugată * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.6.Normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii ***I (vot)
 7.Explicaţii privind votul
 8.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 9.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 10.Programul de lucru al Comisiei pentru anul 2013 (dezbatere)
 11.Protocol la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri CE/Israel referitor la evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale (ECA) *** (dezbatere)
 12.Regimul comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare ***I (dezbatere)
 13.Votare
  
13.1.Proiect de buget rectificativ nr. 4/2012 (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.2.Descărcarea de gestiune 2010: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.3.Descărcarea de gestiune 2010: Agenția Europeană pentru Medicamente (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.4.Materialul forestier de reproducere ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.5.Anul european al cetățenilor (2013) ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.6.Restricții comune de acordare a vizelor pentru funcționari ruși implicați în cazul Serghei Magnitsky (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.7.Punerea în aplicare a legislației privind cerul unic european (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.8.Drepturile pasagerilor pentru toate tipurile de transport (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.9.Descărcarea de gestiune 2010: bugetul general al UE, Consiliul (vot)
  
13.10.Descărcarea de gestiune 2010: Agenţia Europeană de Mediu (vot)
  
13.11.Numirea unui membru al Curţii de Conturi (Leonard Orban) * (vot)
  
13.12.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2012/001 IE/Talk Talk (vot)
  
13.13.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2011/015/SE/AstraZeneca (vot)
  
13.14.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2011/019 ES/Galicia Metal (vot)
  
13.15.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2011/009 NL/Gelderland (vot)
  
13.16.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2011/021 NL/Zalco (vot)
  
13.17.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2010/015 FR/Peugeot (vot)
  
13.18.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2012/003 DK/VESTAS - Danemarca (vot)
  
13.19.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2012/002 DE/manroland din Germania (vot)
  
13.20.Regimul comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare ***I (vot)
  
13.21.Nivelul minim de formare a navigatorilor ***I (vot)
  
13.22.Protocol la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri CE/Israel referitor la evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale (ECA) *** (vot)
  
13.23.Viitorul politicii UE în domeniul dezvoltării (vot)
  
13.24.IMM-uri: competitivitate şi oportunităţi de afaceri (vot)
  
13.25.Relaţiile comerciale şi economice cu Statele Unite (vot)
 14.Explicaţii privind votul
 15.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 16.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 17.Revizuirea cadrului actual privind păstrarea datelor (dezbatere)
 18.Negocierile comerciale dintre UE şi Japonia (dezbatere)
 19.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)
 20.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 21.Calendarul următoarelor şedinţe
 22.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Numirea unui membru al Curţii de Conturi (Leonard Orban)
Proces-verbal (226 kb) Listă de prezență (64 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (7458 kb) Anexa 1 (7 kb) 
 
Proces-verbal (274 kb) Listă de prezență (53 kb) Rezultatele voturilor (1092 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (3334 kb)    
 
Proces-verbal (274 kb) Listă de prezență (65 kb) Rezultatele voturilor (980 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (6232 kb)    
Aviz juridic - Politica de confidențialitate