Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Torek, 23. oktober 2012 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Razlaga Poslovnika
 4.Večletni finančni okvir za obdobje 2014-2020 - Lastna sredstva iz naslova davka na dodano vrednost (razprava)
 5.Sklepi z zasedanja Evropskega sveta (18. in 19. oktobra 2012) (razprava)
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Zahteva za odvzem imunitete Martinu Ehrenhauserju (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.2.Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013 (glasovanje)
  
6.3.Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2013 - vsi oddelki (glasovanje)
  
6.4.Večletni finančni okvir za obdobje 2014-2020 (glasovanje)
  
6.5.Lastna sredstva iz naslova davka na dodano vrednost * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.6.Finančna pravila, ki se uporabljajo za letni proračun ***I (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Delovni program Komisije za leto 2013 (razprava)
 11.Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in Državo Izrael o ugotavljanju skladnosti in prevzemanju industrijskih izdelkov (CAA) *** (razprava)
 12.Režim Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo ***I (razprava)
 13.Čas glasovanja
  
13.1.Predlog spremembe proračuna št. 4/2012 (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
13.2.Razrešnica 2010: Evropska agencija za varnost hrane (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
13.3.Razrešnica 2010: Evropska agencija za zdravila (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
13.4.Gozdni reprodukcijski material ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
13.5.Evropsko leto državljanov (2013) ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
13.6.Skupne vizumske omejitve za ruske uradnike, vpletene v primer Sergeja Magnickega (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
13.7.Izvajanje zakonodaje o enotnem evropskem nebu (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
13.8.Pravice potnikov pri vseh vrstah prevoza (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
13.9.Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Svet (glasovanje)
  
13.10.Razrešnica 2010: Evropska agencija za okolje (glasovanje)
  
13.11.Imenovanje člana Računskega sodišča (Leonard Orban) * (glasovanje)
  
13.12.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2012/001 IE/Talk Talk, Irska (glasovanje)
  
13.13.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2011/015/SE/AstraZeneca, Švedska (glasovanje)
  
13.14.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2011/019 ES/Galicia Metal, Španija (glasovanje)
  
13.15.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji: vloga ESPG/2011/009 NL/Gelderland, Nizozemska (glasovanje)
  
13.16.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2011/021 NL/Zalco, Nizozemska (glasovanje)
  
13.17.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2010/015 FR/Peugeot, Francija (glasovanje)
  
13.18.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2012/003 DK/VESTAS - Danska (glasovanje)
  
13.19.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2012/002 DE/manroland/Nemčija (glasovanje)
  
13.20.Režim Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo ***I (glasovanje)
  
13.21.Minimalna raven izobraževanja pomorščakov ***I (glasovanje)
  
13.22.Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in Državo Izrael o ugotavljanju skladnosti in prevzemanju industrijskih izdelkov (CAA) *** (glasovanje)
  
13.23.Prihodnost razvojne politike EU (glasovanje)
  
13.24.Mala in srednja podjetja: konkurenčnost in poslovne priložnosti (glasovanje)
  
13.25.Trgovinski in gospodarski odnosi z Združenimi državami (glasovanje)
 14.Obrazložitve glasovanja
 15.Popravki in namere glasovanja
 16.Sestava odborov in delegacij
 17.Revizija sedanjega okvira hrambe podatkov (razprava)
 18.Trgovinska pogajanja EU z Japonsko (razprava)
 19.Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 Poslovnika)
 20.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 21.Datum naslednjih sej
 22.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Imenovanje člana Računskega sodišča (Leonard Orban)
Zapisnik (219 kb) Seznam navzočih (64 kb)    Izid poimenskega glasovanja (7458 kb) Priloga 1 (7 kb) 
 
Zapisnik (259 kb) Seznam navzočih (52 kb) Izidi glasovanj (1098 kb) Izid poimenskega glasovanja (3361 kb)    
 
Zapisnik (260 kb) Seznam navzočih (66 kb) Izidi glasovanj (982 kb) Izid poimenskega glasovanja (6211 kb)    
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov