Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2044(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0310/2012

Ingediende teksten :

A7-0310/2012

Debatten :

PV 25/10/2012 - 11
CRE 25/10/2012 - 11

Stemmingen :

PV 25/10/2012 - 14.7
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0395

Notulen
Donderdag 25 oktober 2012 - Straatsburg

11. Single Market Act II - Zorgpunten van Europese burgers en ondernemingen ten aanzien van de werking van de interne markt (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Single Market Act II

Verslag over de 20 belangrijkste zorgpunten van Europese burgers en ondernemingen ten aanzien van de werking van de interne markt [2012/2044(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Regina Bastos (A7-0310/2012)

Regina Bastos leidt het verslag in.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Michel Barnier (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Alajos Mészáros (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Heinz K. Becker (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Evelyn Regner (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Bernadette Vergnaud, namens de S&D-Fractie, Jürgen Creutzmann, namens de ALDE-Fractie, en Heide Rühle, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andreas Schwab, Malcolm Harbour, namens de ECR-Fractie, Cornelis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, Claudio Morganti, namens de EFD-Fractie, Franz Obermayr, niet-fractiegebonden lid, Małgorzata Handzlik, Mitro Repo, Toine Manders, Karim Zéribi, Emma McClarkin, John Bufton, Ewald Stadler, Ádám Kósa, Marc Tarabella, Zofija Mazej Kukovič, Sergio Gaetano Cofferati en Olle Schmidt.

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pablo Arias Echeverría, António Fernando Correia de Campos, Ildikó Gáll-Pelcz, Barbara Weiler en Othmar Karas.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt, Catherine Stihler, Cristian Silviu Buşoi, João Ferreira, Phil Prendergast, Paul Rübig, Olga Sehnalová, Hubert Pirker, Luís Paulo Alves, Angelika Werthmann, Gilles Pargneaux, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jaroslav Paška, Sylvana Rapti, María Irigoyen Pérez, Vital Moreira en Danuta Jazłowiecka.

Het woord wordt gevoerd door Andreas Mavroyiannis (fungerend voorzitter van de Raad), Michel Barnier en Regina Bastos.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.7 van de notulen van 25.10.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid