Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2044(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0310/2012

Predkladané texty :

A7-0310/2012

Rozpravy :

PV 25/10/2012 - 11
CRE 25/10/2012 - 11

Hlasovanie :

PV 25/10/2012 - 14.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0395

Zápisnica
Štvrtok, 25. októbra 2012 - Štrasburg

11. Akt o jednotnom trhu II – Obavy európskych občanov a podnikov súvisiace s fungovaním jednotného trhu (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Akt o jednotnom trhu II

Správa o 20 hlavných obavách európskych občanov a podnikov súvisiacich s fungovaním jednotného trhu [2012/2044(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Regina Bastos (A7-0310/2012)

Regina Bastos uviedla správu.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Michel Barnier (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Alajos Mészáros (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Heinz K. Becker (spravodajca výboru PETI požiadaného o stanovisko), Evelyn Regner (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Bernadette Vergnaud v mene skupiny S&D, Jürgen Creutzmann v mene skupiny ALDE a Heide Rühle v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andreas Schwab, Malcolm Harbour v mene skupiny ECR, Cornelis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Claudio Morganti v mene skupiny EFD, Franz Obermayr – nezaradený poslanec, Małgorzata Handzlik, Mitro Repo, Toine Manders, Karim Zéribi, Emma McClarkin, John Bufton, Ewald Stadler, Ádám Kósa, Marc Tarabella, Zofija Mazej Kukovič, Sergio Gaetano Cofferati a Olle Schmidt.

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Pablo Arias Echeverría, António Fernando Correia de Campos, Ildikó Gáll-Pelcz, Barbara Weiler a Othmar Karas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Maria Corazza Bildt, Catherine Stihler, Cristian Silviu Buşoi, João Ferreira, Phil Prendergast, Paul Rübig, Olga Sehnalová, Hubert Pirker, Luís Paulo Alves, Angelika Werthmann, Gilles Pargneaux, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jaroslav Paška, Sylvana Rapti, María Irigoyen Pérez, Vital Moreira a Danuta Jazłowiecka.

Vystúpili títo rečníci: Andreas Mavroyiannis (úradujúci predseda Rady), Michel Barnier a Regina Bastos.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.7 zápisnice zo dňa 25.10.2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia