Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0296(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0303/2012

Keskustelut :

PV 25/10/2012 - 17
CRE 25/10/2012 - 17

Äänestykset :

PV 26/10/2012 - 6.8
CRE 26/10/2012 - 6.8
PV 15/04/2014 - 17.7
CRE 15/04/2014 - 17.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0407
P7_TA(2014)0385

Pöytäkirja
Torstai 25. lokakuuta 2012 - Strasbourg

(Istunto keskeytettiin klo 12.55 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Jacek PROTASIEWICZ

17. Rahoitusvälineiden markkinat ja direktiivin 2004/39/EY kumoaminen ***I - Rahoitusvälineiden markkinat ja OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun asetuksen (EMIR-asetus) muuttaminen ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY kumoamisesta (uudelleenlaadittu) [COM(2011)0656 - C7-0382/2011- 2011/0298(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A7-0306/2012) - Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvälineiden markkinoista sekä OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun asetuksen [Euroopan markkinarakenneasetus] muuttamisesta [COM(2011)0652 - C7-0359/2011- 2011/0296(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A7-0303/2012)

Puhemies onnitteli komissaari Barnieria sen johdosta, että hänet valittiin uudelleen Euroopan kansanpuolueen varapuheenjohtajaksi puolueen XXI kokouksessa Bukarestissa.

Markus Ferber esitteli mietinnöt.

Michel Barnier (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Holger Krahmer (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Theodor Dumitru Stolojan PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hans-Peter Martin, Robert Goebbels S&D-ryhmän puolesta, Olle Schmidt ALDE-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kay Swinburne ECR-ryhmän puolesta, Jürgen Klute GUE/NGL-ryhmän puolesta, Roger Helmer EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Ildikó Gáll-Pelcz, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Francisco Sosa Wagner, Burkhard Balz, Arlene McCarthy, Sylvie Goulard, Thomas Mann, George Sabin Cutaş, Werner Langen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sven Giegold, ja Hermann Winkler.

Puhetta johti
varapuhemies Georgios PAPASTAMKOS

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu ja Inês Cristina Zuber.

Puheenvuorot: Michel Barnier ja Markus Ferber.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.10.2012, kohta 6.7 ja istunnon pöytäkirja 26.10.2012, kohta 6.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö