Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0296(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0303/2012

Dezbateri :

PV 25/10/2012 - 17
CRE 25/10/2012 - 17

Voturi :

PV 26/10/2012 - 6.8
CRE 26/10/2012 - 6.8
PV 15/04/2014 - 17.7
CRE 15/04/2014 - 17.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0407
P7_TA(2014)0385

Proces-verbal
Joi, 25 octombrie 2012 - Strasbourg

(Şedinţa, suspendată la 12.55, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Jacek PROTASIEWICZ
Vicepreşedinte

17. Piețele instrumentelor financiare și abrogarea Directivei 2004/39/CE (reformare) ***I - Pieţele instrumentelor financiare şi modificarea regulamentului EMIR privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapartitele centrale şi registrele de tranzacţii ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare, de abrogare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului (reformare) [COM(2011)0656 - C7-0382/2011- 2011/0298(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Markus Ferber (A7-0306/2012)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului [EMIR] privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele de tranzacții [COM(2011)0652 - C7-0359/2011- 2011/0296(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Markus Ferber (A7-0303/2012)

Preşedintele l-a felicitat pe comisarul Barnier pentru realegerea sa ca vicepreşedinte al PPE cu ocazia celui de-al XXI-lea congres al PPE la Bucureşti.

Markus Ferber şi-a prezentat rapoartele.

A intervenit Michel Barnier (membru al Comisiei).

Au intervenit: Holger Krahmer (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Theodor Dumitru Stolojan, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Hans-Peter Martin, Robert Goebbels, în numele Grupului S&D, Olle Schmidt, în numele Grupului ALDE, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Kay Swinburne, în numele Grupului ECR, Jürgen Klute, în numele Grupului GUE/NGL, Roger Helmer, în numele Grupului EFD, Hans-Peter Martin, neafiliat, Ildikó Gáll-Pelcz, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Francisco Sosa Wagner, Burkhard Balz, Arlene McCarthy, Sylvie Goulard, Thomas Mann, George Sabin Cutaş, Werner Langen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Sven Giegold, şi Hermann Winkler.

A PREZIDAT: Georgios PAPASTAMKOS
Vicepreşedinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Băsescu şi Inês Cristina Zuber.

Au intervenit: Michel Barnier şi Markus Ferber.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.7 al PV din 26.10.2012 şi punctul 6.8 al PV din 26.10.2012.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate