Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2049(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0297/2012

Ingivna texter :

A7-0297/2012

Debatter :

PV 25/10/2012 - 23
CRE 25/10/2012 - 23

Omröstningar :

PV 26/10/2012 - 6.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0405

Protokoll
Torsdagen den 25 oktober 2012 - Strasbourg

23. Årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2011 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2011 [2012/2049(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Erminia Mazzoni (A7-0297/2012)

Erminia Mazzoni redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Nikiforos Diamandouros (Ombudsman) och Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Peter Jahr för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Heinz K. Becker och Silvia-Adriana Ţicău.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jarosław Leszek Wałęsa, Phil Prendergast och Elena Băsescu.

Talare: Maroš Šefčovič, Nikiforos Diamandouros och Erminia Mazzoni.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 26.10.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy