Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Čtvrtek, 25. října 2012 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 3.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem
 4.Plán práce
 5.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)
 6.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 7.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 8.Převody prostředků
 9.Předložení dokumentů
 10.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 11.Akt o jednotném trhu II – Připomínky evropských občanů a podniků k fungování jednotného trhu (rozprava)
 12.Je ERASMUS ohrožen? (rozprava)
 13.Členství v politických skupinách
 14.Hlasování
  
14.1.Prováděcí postupy k dohodě o stabilizaci a přidružení ES/Srbsko a k prozatímní dohodě ES/Srbsko ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
14.2.Rozšíření doby použitelnosti rozhodnutí Rady 2003/17/ES a aktualizace názvu jedné z třetích zemí a názvů orgánů odpovědných za schvalování a kontrolu produkce ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
14.3.Zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
14.4.Ochrana zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
14.5.Uzavření Úmluvy o potravinové pomoci jménem Evropské unie *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
14.6.Konzulární ochrana občanů Unie v zahraničí * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
14.7.Připomínky evropských občanů a podniků k fungování jednotného trhu (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
14.8.Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky (hlasování)
  
14.9.Ochrana před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství ***I (hlasování)
  
14.10.Obchodní jednání EU s Japonskem (hlasování)
  
14.11.Zpráva EU za rok 2011 o soudržnosti politik v zájmu rozvoje (hlasování)
 15.Vysvětlení hlasování
 16.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 17.Trhy finančních nástrojů a zrušení směrnice 2004/39/ES ***I – Trhy finančních nástrojů a změna nařízení o infrastruktuře evropských trhů o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů ***I (rozprava)
 18.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2012 (rozprava)
 19.Postoje Rady v 1. čtení
 20.Členství ve výborech a delegacích
 21.Inovační finanční nástroje v souvislosti s příštím víceletým finančním rámcem (rozprava)
 22.Strategie EU pro Podunají (rozprava)
 23.Výroční zpráva o činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2011 (rozprava)
 24.Obchodní vztahy EU-Rusko v návaznosti na přistoupení Ruska k WTO (rozprava)
 25.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 26.Pořad jednání příštího denního zasedání
 27.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky
Zápis (239 kb) Prezenční listina (62 kb)    Jmenovitá hlasování (355 kb) Příloha 1 (7 kb) 
 
Zápis (280 kb) Prezenční listina (53 kb) Výsledky hlasování (145 kb) Jmenovitá hlasování (188 kb)    
 
Zápis (288 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (381 kb) Jmenovitá hlasování (493 kb)    
Právní upozornění - Ochrana soukromí