Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2844(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0478/2012

Разисквания :

PV 26/10/2012 - 4.3
CRE 26/10/2012 - 4.3

Гласувания :

PV 26/10/2012 - 6.3

Приети текстове :

P7_TA(2012)0402

Протокол
Петък, 26 октомври 2012 г. - Страсбург

4.3. Положението в Камбоджа
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 и B7-0494/2012

Ana Gomes, Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Jiří Maštálka, Barbara Lochbihler и Graham Watson представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Tunne Kelam, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE, Julie Girling, от името на групата ECR, Eduard Kukan, Corina Creţu и Cecilia Wikström.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Monica Luisa Macovei, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kristiina Ojuland, Oldřich Vlasák, Eija-Riitta Korhola и Franz Obermayr.

Изказа се Máire Geoghegan-Quinn (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.3 от протокола от 26.10.2012.

Правна информация - Политика за поверителност