Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2844(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0478/2012

Debatter :

PV 26/10/2012 - 4.3
CRE 26/10/2012 - 4.3

Omröstningar :

PV 26/10/2012 - 6.3

Antagna texter :

P7_TA(2012)0402

Protokoll
Fredagen den 26 oktober 2012 - Strasbourg

4.3. Situationen i Kambodja
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 och B7-0494/2012

Ana Gomes, Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Jiří Maštálka, Barbara Lochbihler och Graham Watson redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tunne Kelam för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Eduard Kukan, Corina Creţu och Cecilia Wikström.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Monica Luisa Macovei, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kristiina Ojuland, Oldřich Vlasák, Eija-Riitta Korhola och Franz Obermayr.

Talare: Máire Geoghegan-Quinn (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 26.10.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy