Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Piątek, 26 października 2012 r. - Strasburg

4. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 10 protokołu z dnia 25.10.2012 r.)


4.1. Sytuacja w zakresie praw człowieka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Projekty rezolucji B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0484/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 i B7-0492/2012

Ana Gomes i Nikolaos Salavrakos przedstawili projekt rezolucji B7-0476/2012 i B7-0479/2012.

Głos zabrał Nirj Deva, aby zadać pytanie poprzez podniesienie niebieskiej kartki Anie Gomes, która udzieliła odpowiedzi na to pytanie.

Bernd Posselt, Charles Tannock, Jaromír Kohlíček, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Charlesa Tannocka, i Rui Tavares, przedstawili projekt rezolucji B7-0481/2012, B7-0484/2012, B7-0487/2012 i B7-0489/2012.

Głos zabrali: Elena Băsescu w imieniu grupy PPE, Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D, Franz Obermayr niezrzeszony, i Monica Luisa Macovei.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sari Essayah, Antonio Cancian, Kristiina Ojuland, Eija-Riitta Korhola, Nirj Deva, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Paula Murphy'ego, i Ryszard Czarnecki.

Głos zabrał Máire Geoghegan-Quinn (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.1 protokołu z dnia 26.10.2012.


4.2. Dyskryminacja dziewcząt w Pakistanie, w szczególności sprawa Malali Yousafzai

Projekty rezolucji B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 i B7-0495/2012

Ana Gomes, Fiorello Provera, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Jean Lambert, Phil Bennion i Paul Murphy, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Charlesa Tannocka, przedstawili projekt rezolucji.

Głos zabrali: Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D, Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE, James Nicholson w imieniu grupy ECR, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Sari Essayah i Corina Creţu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Karin Kadenbach, Kristiina Ojuland, Charles Tannock, Eduard Kukan i Miloslav Ransdorf.

Głos zabrał Máire Geoghegan-Quinn (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.2 protokołu z dnia 26.10.2012.


4.3. Sytuacja w Kambodży

Projekty rezolucji B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 i B7-0494/2012

Ana Gomes, Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Jiří Maštálka, Barbara Lochbihler i Graham Watson przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Tunne Kelam w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Eduard Kukan, Corina Creţu i Cecilia Wikström.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Monica Luisa Macovei, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kristiina Ojuland, Oldřich Vlasák, Eija-Riitta Korhola i Franz Obermayr.

Głos zabrał Máire Geoghegan-Quinn (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z dnia 26.10.2012.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności