Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Петък, 26 октомври 2012 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

5. Награда „Сахаров“ 2012 (обявяване на лауреатите)
Пълни стенографски протоколи

Председателят съобщи, че по време на своето заседание днес, Председателският съвет е решил с единодушие да присъди наградата ''Сахаров'' за 2012 г. на Насрин Сотудех и Джафар Панахи (ирански активисти).

Изказаха се: Martin Callanan, относно предстоящото посещение на Делегацията за връзки с Иран в страната (Председателят припомни, че Председателският съвет е взел решението за посещението на делегацията), и Barbara Lochbihler, по същата тема.

Наградата ще бъде връчена през декември 2012 г. в Страсбург.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност