Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

5. Βραβείο Ζαχάρωφ 2012 (ανακοίνωση των βραβευθέντων)
Πλήρη Πρακτικά

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, η Διάσκεψη των Προέδρων προέβη στην ομόφωνη ανακήρυξη της Nasrin Sotoudeh και του Jafar Panahi ( Ιρανών ακτιβιστών) ως των δύο βραβευθέντων με το Βραβείο Ζαχάρωφ 2012.

Παρεμβαίνουν o Martin Callanan, σχετικά με την προσεχή επίσκεψη της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με το Ιράν στη χώρα αυτή (Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι η επίσκεψη της Αντιπροσωπείας είχε αποφασιστεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων), και η Barbara Lochbihler, επί του ιδίου θέματος.

Η απονομή του Βραβείου θα πραγματοποιηθεί ον Δεκέμβριο 2012 στο Στρασβούργο.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου