Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2842(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0476/2012

Arutelud :

PV 26/10/2012 - 4.1
CRE 26/10/2012 - 4.1

Hääletused :

PV 26/10/2012 - 6.1

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0400

Protokoll
Reede, 26. oktoober 2012 - Strasbourg

6.1. Inimõiguste olukord Araabia Ühendemiraatides (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 ja B7-0492/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0476/2012

(asendades B7-0476/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 ja B7-0492/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eric Andrieu ja Martin Kastler fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi ja Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel;

Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen ja Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel;

Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen ja Rui Tavares fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0400)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0479/2012 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika