Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2842(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0476/2012

Keskustelut :

PV 26/10/2012 - 4.1
CRE 26/10/2012 - 4.1

Äänestykset :

PV 26/10/2012 - 6.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0400

Pöytäkirja
Perjantai 26. lokakuuta 2012 - Strasbourg

6.1. Ihmisoikeustilanne Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 ja B7-0492/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0476/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0476/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 ja B7-0492/2012):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eric Andrieu ja Martin Kastler PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi ja Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta

Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen ja Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta

Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen ja Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0400)

(Päätöslauselmaesitys B7-0479/2012 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö