Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2842(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0476/2012

Debatten :

PV 26/10/2012 - 4.1
CRE 26/10/2012 - 4.1

Stemmingen :

PV 26/10/2012 - 6.1

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0400

Notulen
Vrijdag 26 oktober 2012 - Straatsburg

6.1. Situatie van de mensenrechten in de Verenigde Arabische Emiraten (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 en B7-0492/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0476/2012

(ter vervanging van B7-0476/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 en B7-0492/2012):

ingediend door de volgende leden:

Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eric Andrieu en Martin Kastler, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi en Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie;

Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen en Graham Watson, namens de ALDE-Fractie;

Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen en Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie;

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0400)

(Ontwerpresolutie B7-0479/2012 komt te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid