Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2842(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0476/2012

Dezbateri :

PV 26/10/2012 - 4.1
CRE 26/10/2012 - 4.1

Voturi :

PV 26/10/2012 - 6.1

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0400

Proces-verbal
Vineri, 26 octombrie 2012 - Strasbourg

6.1. Situaţia drepturilor omului în Emiratele Arabe Unite (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 şi B7-0492/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0476/2012

(care înlocuieşte B7-0476/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 şi B7-0492/2012):

depusă de următorii deputaţi:

Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eric Andrieu şi Martin Kastler, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi şi Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D;

Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen şi Graham Watson, în numele Grupului ALDE;

Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen şi Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE;

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2012)0400)

(Propunerea de rezoluţie B7-0479/2012 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate