Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2842(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0476/2012

Debatter :

PV 26/10/2012 - 4.1
CRE 26/10/2012 - 4.1

Omröstningar :

PV 26/10/2012 - 6.1

Antagna texter :

P7_TA(2012)0400

Protokoll
Fredagen den 26 oktober 2012 - Strasbourg

6.1. Människorättssituationen i Förenade Arabemiraten (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 och B7-0492/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0476/2012

(ersätter B7-0476/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 och B7-0492/2012):

inlämnat av följande ledamöter:

Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eric Andrieu och Martin Kastler för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi och Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen;

Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen och Graham Watson för ALDE-gruppen,

Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen och Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen,

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2012)0400)

(Resolutionsförslag B7-0479/2012 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy