Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2843(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0477/2012

Rozpravy :

PV 26/10/2012 - 4.2
CRE 26/10/2012 - 4.2

Hlasování :

PV 26/10/2012 - 6.2
CRE 26/10/2012 - 6.2

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0401

Zápis
Pátek, 26. října 2012 - Štrasburk

6.2. Diskriminace dívek v Pákistánu, zejména případ Malály Júsafzajové (hlasování)
CRE

Návrhy usnesení B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 a B7-0495/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0477/2012

(nahrazující B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 a B7-0495/2012):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Edit Bauer, Roberta Angelilli, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka a Martin Kastler za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari a Minodora Cliveti za skupinu S&D;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Charles Goerens, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Graham Watson a Alexandra Thein za skupinu ALDE;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Rui Tavares a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock, Peter van Dalen a Sajjad Karim za skupinu ECR;

Marie-Christine Vergiat a Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL;

Bastiaan Belder za skupinu EFD.

přijat (P7_TA(2012)0401)

Vystoupení

Charles Tannock, který předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 5.

K tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu nebyly žádné námitky a byl přijat.

Právní upozornění - Ochrana soukromí