Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2843(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0477/2012

Keskustelut :

PV 26/10/2012 - 4.2
CRE 26/10/2012 - 4.2

Äänestykset :

PV 26/10/2012 - 6.2
CRE 26/10/2012 - 6.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0401

Pöytäkirja
Perjantai 26. lokakuuta 2012 - Strasbourg

6.2. Tyttöjen syrjintä Pakistanissa, erityisesti Malala Yousafzain tapaus (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 ja B7-0495/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0477/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 ja B7-0495/2012)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Edit Bauer, Roberta Angelilli, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka ja Martin Kastler PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari ja Minodora Cliveti S&D-ryhmän puolesta

Phil Bennion, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Charles Goerens, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Graham Watson ja Alexandra Thein ALDE-ryhmän puolesta

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Rui Tavares ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Peter van Dalen ja Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta

Marie-Christine Vergiat ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta

Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0401)

Puheenvuoro:

Charles Tannock esitti 5 kohtaan suullisen tarkistuksen.

Tätä suullista tarkistusta ei vastustettu, joten se otettiin huomioon.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö