Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/2843(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0477/2012

Viták :

PV 26/10/2012 - 4.2
CRE 26/10/2012 - 4.2

Szavazatok :

PV 26/10/2012 - 6.2
CRE 26/10/2012 - 6.2

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0401

Jegyzőkönyv
2012. október 26., Péntek - Strasbourg

6.2. A lányok hátrányos megkülönböztetése Pakisztánban, különösen Malálá Júszafzaj esete (szavazás)
CRE

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 és B7-0495/2012

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0477/2012

(amely a B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 és B7-0495/2012 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Bauer Edit, Roberta Angelilli, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka és Martin Kastler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari és Minodora Cliveti, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Charles Goerens, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Graham Watson és Alexandra Thein, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Rui Tavares és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Peter van Dalen és Sajjad Karim, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Marie-Christine Vergiat és Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P7_TA(2012)0401)

Felszólalás

Charles Tannock, aki szóbeli módosítást terjeszt elő az 5. bekezdéshez.

Mivel a szóbeli módosító javaslattal szemben nem emeltek kifogást, azt elfogadták.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat