Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2843(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0477/2012

Debatai :

PV 26/10/2012 - 4.2
CRE 26/10/2012 - 4.2

Balsavimas :

PV 26/10/2012 - 6.2
CRE 26/10/2012 - 6.2

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0401

Protokolas
Penktadienis, 2012 m. spalio 26 d. - Strasbūras

6.2. Mergaičių diskriminacija Pakistane ir ypač Malalos Yousafzai atvejis (balsavimas)
CRE

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 ir B7-0495/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0477/2012

(keičiama B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 ir B7-0495/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Edit Bauer, Roberta Angelilli, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka ir Martin Kastler PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari ir Minodora Cliveti S&D frakcijos vardu;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Charles Goerens, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Graham Watson ir Alexandra Thein ALDE frakcijos vardu;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Rui Tavares ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock, Peter van Dalen ir Sajjad Karim ECR frakcijos vardu;

Marie-Christine Vergiat ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu;

Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0401)

Kalbėjo:

Charles Tannock, jis pateikė 5 dalies žodinį pakeitimą.

Prieštaravimų šiam žodiniam pakeitimui nebuvo, todėl jis buvo priimtas.

Teisinė informacija - Privatumo politika