Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2843(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0477/2012

Debaty :

PV 26/10/2012 - 4.2
CRE 26/10/2012 - 4.2

Głosowanie :

PV 26/10/2012 - 6.2
CRE 26/10/2012 - 6.2

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0401

Protokół
Piątek, 26 października 2012 r. - Strasburg

6.2. Dyskryminacja dziewcząt w Pakistanie, w szczególności sprawa Malali Yousafzai (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 i B7-0495/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0477/2012

(zastępujący B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 i B7-0495/2012):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Edit Bauer, Roberta Angelilli, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka i Martin Kastler w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari i Minodora Cliveti w imieniu grupy S&D;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Charles Goerens, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Graham Watson i Alexandra Thein w imieniu grupy ALDE;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Rui Tavares i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Peter van Dalen i Sajjad Karim w imieniu grupy ECR;

Marie-Christine Vergiat i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL;

Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD.

Przyjęto (P7_TA(2012)0401)

Wystąpienie

Charles Tannock, który przedstawił poprawkę ustną do ust. 5.

Ponieważ nikt nie sprzeciwił się uwzględnieniu tej ustnej poprawki, została ona przyjęta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności