Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2843(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0477/2012

Dezbateri :

PV 26/10/2012 - 4.2
CRE 26/10/2012 - 4.2

Voturi :

PV 26/10/2012 - 6.2
CRE 26/10/2012 - 6.2

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0401

Proces-verbal
Vineri, 26 octombrie 2012 - Strasbourg

6.2. Discriminarea fetelor în Pakistan, în special cazul lui Malala Yousafzai (vot)
CRE

Propuneri de rezoluţii B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 şi B7-0495/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0477/2012

(care înlocuieşte B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 şi B7-0495/2012):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Edit Bauer, Roberta Angelilli, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka şi Martin Kastler, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari şi Minodora Cliveti, în numele Grupului S&D;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Charles Goerens, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Graham Watson şi Alexandra Thein, în numele Grupului ALDE;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Rui Tavares şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, Peter van Dalen şi Sajjad Karim, în numele Grupului ECR;

Marie-Christine Vergiat şi Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL;

Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD.

Adoptat (P7_TA(2012)0401)

Intervenţie

Charles Tannock, care a prezentat un amendament oral la punctul 5.

Întrucât nici un deputat nu s-a opus luării sale în considerare, acest amendament oral a fost reţinut.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate