Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2844(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0478/2012

Arutelud :

PV 26/10/2012 - 4.3
CRE 26/10/2012 - 4.3

Hääletused :

PV 26/10/2012 - 6.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0402

Protokoll
Reede, 26. oktoober 2012 - Strasbourg

6.3. Olukord Kambodžas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 ja B7-0494/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0478/2012

(asendades B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 ja B7-0494/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė ja Eduard Kukan fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Marc Tarabella ja Robert Goebbels fraktsiooni S&D nimel;

Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel;

Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0402)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika