Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2844(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0478/2012

Keskustelut :

PV 26/10/2012 - 4.3
CRE 26/10/2012 - 4.3

Äänestykset :

PV 26/10/2012 - 6.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0402

Pöytäkirja
Perjantai 26. lokakuuta 2012 - Strasbourg

6.3. Kambodžan tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 ja B7-0494/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0478/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 ja B7-0494/2012)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė ja Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Marc Tarabella ja Robert Goebbels S&D-ryhmän puolesta

Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0402)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö