Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2844(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0478/2012

Debatai :

PV 26/10/2012 - 4.3
CRE 26/10/2012 - 4.3

Balsavimas :

PV 26/10/2012 - 6.3

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0402

Protokolas
Penktadienis, 2012 m. spalio 26 d. - Strasbūras

6.3. Padėtis Kambodžoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 ir B7-0494/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0478/2012

(keičiama B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 ir B7-0494/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė ir Eduard Kukan PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Marc Tarabella ir Robert Goebbels S&D frakcijos vardu;

Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu;

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0402)

Teisinė informacija - Privatumo politika