Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2844(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0478/2012

Debatten :

PV 26/10/2012 - 4.3
CRE 26/10/2012 - 4.3

Stemmingen :

PV 26/10/2012 - 6.3

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0402

Notulen
Vrijdag 26 oktober 2012 - Straatsburg

6.3. Situatie in Cambodja (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 en B7-0494/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0478/2012

(ter vervanging van B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 en B7-0494/2012):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė en Eduard Kukan, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Marc Tarabella en Robert Goebbels, namens de S&D-Fractie;

Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie;

Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0402)

Juridische mededeling - Privacybeleid