Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2844(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0478/2012

Debatter :

PV 26/10/2012 - 4.3
CRE 26/10/2012 - 4.3

Omröstningar :

PV 26/10/2012 - 6.3

Antagna texter :

P7_TA(2012)0402

Protokoll
Fredagen den 26 oktober 2012 - Strasbourg

6.3. Situationen i Kambodja (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 och B7-0494/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0478/2012

(ersätter B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 och B7-0494/2012):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė och Eduard Kukan för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Marc Tarabella och Robert Goebbels för S&D-gruppen,

Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki och Cecilia Wikström för ALDE-gruppen,

Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock och Adam Bielan för ECR-gruppen,

Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2012)0402)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy