Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0298(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0306/2012

Ingivna texter :

A7-0306/2012

Debatter :

PV 25/10/2012 - 17
CRE 25/10/2012 - 17

Omröstningar :

PV 26/10/2012 - 6.7
CRE 26/10/2012 - 6.7
PV 15/04/2014 - 17.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0406
P7_TA(2014)0386

Protokoll
Fredagen den 26 oktober 2012 - Strasbourg

6.7. Marknader för finansiella instrument och upphävande av direktiv 2004/39/EG ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om marknader för finansiella instrument och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (omarbetning) [COM(2011)0656 - C7-0382/2011- 2011/0298(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Markus Ferber (A7-0306/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0406)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Talare: före omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution, Markus Ferber (föredragande) som i enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen begärde att betänkandet skulle återförvisas till utskottet.

Parlamentet godkände begäran.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy