Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Петък, 26 октомври 2012 г. - Страсбург

6. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Положението с правата на човека в Обединените арабски емирства (гласуване)

6.2. Дискриминация на момичетата в Пакистан, по-конкретно случая на Malala Yousafzai (гласуване)

6.3. Положението в Камбоджа (гласуване)

6.4. Споразумение между правителството на Съединените американски щати и Европейския съюз за координирането на програми за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

6.5. Иновативни финансови инструменти в контекста на следващата многогодишна финансова рамка (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

6.6. Годишен доклад относно дейността на Европейския омбудсман през 2011 г. (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

6.7. Пазари на финансови инструменти и отмяна на Директива 2004/39/ЕО ***I (гласуване)

6.8. Пазари на финансови инструменти и изменение на регламента EMIR за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции ***I (гласуване)

6.9. Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2012 г. (гласуване)

6.10. Търговски отношения между ЕС и Русия след присъединяването на Русия към СТО (гласуване)

6.11. Изборите в Беларус (гласуване)

6.12. Избори в Грузия (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност