Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Vrijdag 26 oktober 2012 - Straatsburg

6. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Situatie van de mensenrechten in de Verenigde Arabische Emiraten (stemming)

6.2. Discriminatie van meisjes in Pakistan, in het bijzonder het geval van Malala Yousafzai (stemming)

6.3. Situatie in Cambodja (stemming)

6.4. Overeenkomst VS-EU over de coördinatie van programma's voor energie-efficiëntie-etikettering voor kantoorapparatuur *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

6.5. Innovatieve financiële instrumenten in de context van het volgende meerjarig financieel kader (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

6.6. Jaarverslag over de activiteiten van de Ombudsman 2011 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

6.7. Markten voor financiële instrumenten en intrekking van Richtlijn 2004/39/EG ***I (stemming)

6.8. Markten voor financiële instrumenten en wijziging van de EMIR-verordening betreffende OTC-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters ***I (stemming)

6.9. Het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2012 (stemming)

6.10. Handelsbetrekkingen tussen de EU en Rusland na de toetreding van Rusland tot de WTO (stemming)

6.11. Verkiezingen in Wit-Rusland (stemming)

6.12. Verkiezingen in Georgië (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid