Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Piatok, 26. októbra 2012 - Štrasburg

6. Hlasovanie
Doslovný zápis

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Situácia v oblasti ľudských práv v Spojených arabských emirátoch (hlasovanie)

6.2. Diskriminácia dievčat v Pakistane, najmä prípad Malaly Jusafzajovej (hlasovanie)

6.3. Situácia v Kambodži (hlasovanie)

6.4. Dohoda medzi EÚ a USA o koordinácii programov označovania energetickej účinnosti kancelárskych zariadení *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

6.5. Inovatívne finančné nástroje v kontexte budúceho viacročného finančného rámca (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

6.6. Výročná správa o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2011 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

6.7. Trhy s finančnými nástrojmi a zrušenie smernice 2004/39/ES ***I (hlasovanie)

6.8. Trhy s finančnými nástrojmi a zmena a doplnenie nariadenia [EMIR] o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov ***I (hlasovanie)

6.9. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2012 (hlasovanie)

6.10. Obchodné vzťahy medzi EÚ a Ruskom po vstupe Ruska do WTO (hlasovanie)

6.11. Voľby v Bielorusku (hlasovanie)

6.12. Voľby v Gruzínsku (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia