Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Reede, 26. oktoober 2012 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Valimised Valgevenes (arutelu)
 3.Valimised Gruusias (arutelu)
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  4.1.Inimõiguste olukord Araabia Ühendemiraatides
  4.2.Tüdrukute diskrimineerimine Pakistanis, eelkõige Malala Yousafzai juhtum
  4.3.Olukord Kambodžas
 5.Sahharovi auhind 2012 (laureaatide väljakuulutamine)
 6.Hääletused
  6.1.Inimõiguste olukord Araabia Ühendemiraatides (hääletus)
  6.2.Tüdrukute diskrimineerimine Pakistanis, eelkõige Malala Yousafzai juhtum (hääletus)
  6.3.Olukord Kambodžas (hääletus)
  6.4.Kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmide kooskõlastamise leping USA ja ELi vahel *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.5.Uudsed rahastamisvahendid ja järgmine mitmeaastane finantsraamistik (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.6.Euroopa Ombudsmani 2011. aasta tegevuse aruanne (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.7.Finantsinstrumentide turud ja direktiivi 2004/39/EÜ kehtetuks tunnistamine ***I (hääletus)
  6.8.Finantsinstrumentide turud ning Euroopa turu infrastruktuuri määruse muutmine börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate osas ***I (hääletus)
  6.9.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2012. aasta prioriteetide rakendamine (hääletus)
  6.10.ELi ja Venemaa kaubandussuhted pärast Venemaa ühinemist WTOga (hääletus)
  6.11.Valimised Valgevenes (hääletus)
  6.12.Valimised Gruusias (hääletus)
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 11.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 12.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 13.Esitatud dokumendid
 14.Järgmiste istungite ajakava
 15.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (174 kb) Kohalolijate nimekiri (51 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (716 kb) 
 
Protokoll (172 kb) Kohalolijate nimekiri (50 kb) Hääletustulemused (273 kb) Nimelise hääletuse tulemused (365 kb) 
 
Protokoll (209 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) Hääletustulemused (389 kb) Nimelise hääletuse tulemused (842 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika