Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Piątek, 26 października 2012 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wybory na Białorusi (debata)
 3.Wybory w Gruzji (debata)
 4.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  4.1.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
  4.2.Dyskryminacja dziewcząt w Pakistanie, w szczególności sprawa Malali Yousafzai
  4.3.Sytuacja w Kambodży
 5.Nagroda im. Sacharowa 2012 (ogłoszenie laureatów)
 6.Głosowanie
  6.1.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (głosowanie)
  6.2.Dyskryminacja dziewcząt w Pakistanie, w szczególności sprawa Malali Yousafzai (głosowanie)
  6.3.Sytuacja w Kambodży (głosowanie)
  6.4.Umowa między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Unią Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.5.Innowacyjne instrumenty finansowe w kontekście kolejnych wieloletnich ram finansowych (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.6.Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2011 (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.7.Rynki instrumentów finansowych, uchylenie dyrektywy 2004/39/WE ***I (głosowanie)
  6.8.Rynki instrumentów finansowych oraz zmiana rozporządzenia [EMIR] w sprawie instrumentów, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji ***I (głosowanie)
  6.9.Europejski semestr koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2012 (głosowanie)
  6.10.Stosunki handlowe UE-Rosja w następstwie przystąpienia Rosji do WTO (głosowanie)
  6.11.Wybory na Białorusi (głosowanie)
  6.12.Wybory w Gruzji (głosowanie)
 7.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 11.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)
 12.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 13.Składanie dokumentów
 14.Kalendarz następnych posiedzeń
 15.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (174 kb) Lista obecności (51 kb)    Głosowanie imienne (716 kb) 
 
Protokół (187 kb) Lista obecności (50 kb) Wyniki głosowania (269 kb) Głosowanie imienne (391 kb) 
 
Protokół (221 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowania (608 kb) Głosowanie imienne (935 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności