Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Petek, 26. oktober 2012 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Volitve v Belorusiji (razprava)
 3.Volitve v Gruziji (razprava)
 4.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  4.1.Razmere na področju človekovih pravic v Združenih arabskih emiratih
  4.2.Diskriminacija deklic v Pakistanu, zlasti primer Malale Jusafzaj
  4.3.Razmere v Kambodži
 5.Nagrada Saharova 2012 (predstavitev prejemnikov)
 6.Čas glasovanja
  6.1.Razmere na področju človekovih pravic v Združenih arabskih emiratih (glasovanje)
  6.2.Diskriminacija deklic v Pakistanu, zlasti primer Malale Jusafzaj (glasovanje)
  6.3.Razmere v Kambodži (glasovanje)
  6.4.Sporazum med EU in ZDA o usklajevanju programov za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  6.5.Inovativni finančni instrumenti v povezavi z večletnim finančnim okvirom (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  6.6.Letno poročilo o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2011 (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  6.7.Trgi finančnih instrumentov in razveljavitev Direktive 2004/39/ES ***I (glasovanje)
  6.8.Trgi finančnih instrumentov in sprememba Uredbe [uredba o infrastrukturi evropskega trga] o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov ***I (glasovanje)
  6.9.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2012 (glasovanje)
  6.10.Trgovinski odnosi med EU in Rusijo po vstopu Rusije v WTO (glasovanje)
  6.11.Volitve v Belorusiji (glasovanje)
  6.12.Volitve v Gruziji (glasovanje)
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja
 10.Sklepi o določenih dokumentih
 11.Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 Poslovnika)
 12.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 13.Predložitev dokumentov
 14.Datum naslednjih sej
 15.Prekinitev zasedanja
 Seznam navzočih
Zapisnik (175 kb) Seznam navzočih (51 kb)    Poimensko glasovanje (716 kb) 
 
Zapisnik (188 kb) Seznam navzočih (50 kb) Izidi glasovanja (288 kb) Poimensko glasovanje (391 kb) 
 
Zapisnik (212 kb) Seznam navzočih (63 kb) Izidi glasovanja (546 kb) Poimensko glasovanje (842 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov