Seznam 
Zápis
PDF 216kWORD 186k
Pátek, 26. října 2012 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Volby v Bělorusku (rozprava)
 3.Volby v Gruzii (rozprava)
 4.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  4.1.Situace v oblasti lidských práv ve Spojených arabských emirátech
  4.2.Diskriminace dívek v Pákistánu, zejména případ Malály Júsafzajové
  4.3.Situace v Kambodži
 5.Sacharovova cena 2012 (oznámení laureátů)
 6.Hlasování
  6.1.Situace v oblasti lidských práv ve Spojených arabských emirátech (hlasování)
  6.2.Diskriminace dívek v Pákistánu, zejména případ Malály Júsafzajové (hlasování)
  6.3.Situace v Kambodži (hlasování)
  6.4.Dohoda mezi USA a EU o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  6.5.Inovační finanční nástroje v souvislosti s příštím víceletým finančním rámcem (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  6.6.Výroční zpráva o činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2011 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  6.7.Trhy finančních nástrojů a zrušení směrnice 2004/39/ES ***I (hlasování)
  6.8.Trhy finančních nástrojů a změna nařízení o infrastruktuře evropských trhů o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů ***I (hlasování)
  6.9.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2012 (hlasování)
  6.10.Obchodní vztahy EU-Rusko v návaznosti na přistoupení Ruska k WTO (hlasování)
  6.11.Volby v Bělorusku (hlasování)
  6.12.Volby v Gruzii (hlasování)
 7.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 11.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu)
 12.Předání textů přijatých během zasedání
 13.Předložení dokumentů
 14.Termíny příštích zasedání
 15.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

PÁTEK 26. ŘÍJNA 2012

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Volby v Bělorusku (rozprava)

Prohlášení Komise: Volby v Bělorusku

Štefan Füle (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Filip Kaczmarek za skupinu PPE, Libor Rouček za skupinu S&D, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Marek Henryk Migalski za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Krzysztof Lisek, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Peter Šťastný, Justas Vincas Paleckis, Nikolaos Salavrakos, Eduard Kukan, Kristian Vigenin, László Tőkés, Andrzej Grzyb a Sari Essayah.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Lisek, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Ivo Vajgl a Charles Tannock.

Vystoupil Werner Schulz za skupinu Verts/ALE.

Vystoupil Štefan Füle.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec a Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D o volbách v Bělorusku (B7-0463/2012);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki a Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR o volbách v Bělorusku (B7-0464/2012);

- Werner Schulz a Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE o volbách v Bělorusku (B7-0465/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski a Bogusław Sonik za skupinu PPE o volbách v Bělorusku (B7-0466/2012);

- Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Norica Nicolai, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson a Hannu Takkula za skupinu ALDE o volbách v Bělorusku (B7-0471/2012);

- Helmut Scholz a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o volbách v Bělorusku (B7-0472/2012).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.11 zápisu ze dne 26.10.2012.


3. Volby v Gruzii (rozprava)

Prohlášení Komise: Volby v Gruzii

Štefan Füle (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Krzysztof Lisek za skupinu PPE, Libor Rouček za skupinu S&D, Norica Nicolai za skupinu ALDE, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, Adam Bielan za skupinu ECR, Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Henryk Migalski, Juozas Imbrasas za skupinu EFD, Andreas Mölzer nezařazený, Arnaud Danjean, Kristian Vigenin, Graham Watson, Indrek Tarand, Elena Băsescu, Anna Ibrisagic, Cristian Dan Preda a Tunne Kelam.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sari Essayah, Marek Henryk Migalski a Charles Tannock.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Vystoupil Štefan Füle.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Ulrike Lunacek, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand a Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE o Gruzii (B7-0467/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Corien Wortmann-Kool, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek a Paweł Zalewski za skupinu PPE o volbách v Gruzii (B7-0468/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR o volbách v Gruzii (B7-0469/2012);

- Mojca Kleva, Edit Herczog, Minodora Cliveti, Teresa Riera Madurell, Evgeni Kirilov, Libor Rouček a Richard Falbr za skupinu S&D o volbách v Gruzii (B7-0470/2012);

- Norica Nicolai, Graham Watson, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Johannes Cornelis van Baalen a Hannu Takkula za skupinu ALDE o volbách v Gruzii (B7-0473/2012);

- Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL o volbách v Gruzii (B7-0474/2012).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.12 zápisu ze dne 26.10.2012.


4. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 10 zápisu ze dne 25.10.2012)


4.1. Situace v oblasti lidských práv ve Spojených arabských emirátech

Návrhy usnesení B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0484/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 a B7-0492/2012

Ana Gomes a Nikolaos Salavrakos uvedli návrhy usnesení B7-0476/2012 a B7-0479/2012.

Vystoupil Nirj Deva, aby zvednutím modré karty položil otázku Aně Gomesové, která na otázku odpověděla.

Bernd Posselt, Charles Tannock, Jaromír Kohlíček, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Charles Tannock, a Rui Tavares, uvedli návrhy usnesení B7-0481/2012, B7-0484/2012, B7-0487/2012 a B7-0489/2012.

Vystoupili: Elena Băsescu za skupinu PPE, Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D, Franz Obermayr nezařazený, a Monica Luisa Macovei.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sari Essayah, Antonio Cancian, Kristiina Ojuland, Eija-Riitta Korhola, Nirj Deva, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Murphy, a Ryszard Czarnecki.

Vystoupila Máire Geoghegan-Quinn (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.1 zápisu ze dne 26.10.2012.


4.2. Diskriminace dívek v Pákistánu, zejména případ Malály Júsafzajové

Návrhy usnesení B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 a B7-0495/2012

Ana Gomes, Fiorello Provera, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Jean Lambert, Phil Bennion a Paul Murphy, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Charles Tannock, uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S&D, Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE, James Nicholson za skupinu ECR, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Sari Essayah a Corina Creţu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Karin Kadenbach, Kristiina Ojuland, Charles Tannock, Eduard Kukan a Miloslav Ransdorf.

Vystoupila Máire Geoghegan-Quinn (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.2 zápisu ze dne 26.10.2012.


4.3. Situace v Kambodži

Návrhy usnesení B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 a B7-0494/2012

Ana Gomes, Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Jiří Maštálka, Barbara Lochbihler a Graham Watson uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Tunne Kelam za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Niccolò Rinaldi za skupinu ALDE, Julie Girling za skupinu ECR, Eduard Kukan, Corina Creţu a Cecilia Wikström.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Monica Luisa Macovei, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kristiina Ojuland, Oldřich Vlasák, Eija-Riitta Korhola a Franz Obermayr.

Vystoupila Máire Geoghegan-Quinn (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 26.10.2012.


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

5. Sacharovova cena 2012 (oznámení laureátů)

Předseda oznámil, že Konference předsedů na své dnešní schůzi jednomyslně navrhla Nasrín Sotúdeovou a Džafara Panahího (íránské aktivisty) na laureáty Sacharovovy ceny za rok 2012.

Vystoupili: Martin Callanan k nadcházející návštěvě delegace pro vztahy s Íránem v Íránu (předseda připomněl, že o návštěvě delegace rozhodla Konference předsedů) a Barbara Lochbihler ke stejnému tématu.

Předání Sacharovovy ceny proběhne v prosinci t.r. ve Štrasburku.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Situace v oblasti lidských práv ve Spojených arabských emirátech (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 a B7-0492/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0476/2012

(nahrazující B7-0476/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 a B7-0492/2012):

předložen těmito poslanci:

Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eric Andrieu a Martin Kastler za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi a Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D;

Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen a Graham Watson za skupinu ALDE;

Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen a Rui Tavares za skupinu Verts/ALE;

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2012)0400)

(Návrh usnesení B7-0479/2012 se nebere v potaz.)


6.2. Diskriminace dívek v Pákistánu, zejména případ Malály Júsafzajové (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 a B7-0495/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0477/2012

(nahrazující B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 a B7-0495/2012):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Edit Bauer, Roberta Angelilli, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka a Martin Kastler za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari a Minodora Cliveti za skupinu S&D;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Charles Goerens, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Graham Watson a Alexandra Thein za skupinu ALDE;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Rui Tavares a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock, Peter van Dalen a Sajjad Karim za skupinu ECR;

Marie-Christine Vergiat a Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL;

Bastiaan Belder za skupinu EFD.

přijat (P7_TA(2012)0401)

Vystoupení

Charles Tannock, který předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 5.

K tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu nebyly žádné námitky a byl přijat.


6.3. Situace v Kambodži (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 a B7-0494/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0478/2012

(nahrazující B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 a B7-0494/2012):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė a Eduard Kukan za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Marc Tarabella a Robert Goebbels za skupinu S&D;

Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock a Adam Bielan za skupinu ECR;

Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2012)0402)


6.4. Dohoda mezi USA a EU o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření Dohody mezi vládou Spojených států amerických a Evropskou unií o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky [09890/2012 - C7-0134/2012- 2012/0048(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Béla Kovács (A7-0275/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0403)

Parlament schválil uzavření dohody.


6.5. Inovační finanční nástroje v souvislosti s příštím víceletým finančním rámcem (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o inovačních finančních nástrojích v souvislosti s víceletým finančním rámcem [2012/2027(INI)] – Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0270/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0404)


6.6. Výroční zpráva o činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2011 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2011 [2012/2049(INI)] – Petiční výbor. Zpravodajka: Erminia Mazzoni (A7-0297/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0405)


6.7. Trhy finančních nástrojů a zrušení směrnice 2004/39/ES ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (přepracované znění) [COM(2011)0656 - C7-0382/2011- 2011/0298(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Markus Ferber (A7-0306/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2012)0406)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Před hlasováním o návrhu legislativního usnesení vystoupil Markus Ferber (zpravodaj), který požádal o vrácení zprávy výboru podle čl. 57 odst. 2 jednacího řádu

Parlament žádost schválil.


6.8. Trhy finančních nástrojů a změna nařízení o infrastruktuře evropských trhů o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení [nařízení o infrastruktuře evropských trhů] o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů [COM(2011)0652 - C7-0359/2011- 2011/0296(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Markus Ferber (A7-0303/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2012)0407)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Vystoupili: před hlasováním o návrhu legislativního usnesení Markus Ferber (zpravodaj), aby požádal o vrácení zprávy výboru podle čl. 57 odst. 2 jednacího řádu, a Robert Goebbels, který žádost podpořil.

Parlament žádost schválil.


6.9. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2012 (hlasování)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit pro rok 2012 [2012/2150(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jean-Paul Gauzès (A7-0312/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0408)


6.10. Obchodní vztahy EU-Rusko v návaznosti na přistoupení Ruska k WTO (hlasování)

Návrh usnesení B7-0461/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0409)

Vystoupení

Inese Vaidere, která předložila ústní pozměňovací návrh, kterým se vkládá nový bod za stávající bod 14.

K tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu nebyly žádné námitky a byl přijat.


6.11. Volby v Bělorusku (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0463/2012, B7-0464/2012, B7-0465/2012, B7-0466/2012, B7-0471/2012 a B7-0472/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0463/2012

(nahrazující B7-0463/2012, B7-0464/2012, B7-0465/2012, B7-0466/2012, B7-0471/2012 a B7-0472/2012):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, Bogusław Sonik, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė a Michael Gahler za skupinu PPE;

Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari a Pino Arlacchi za skupinu S&D;

Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Norica Nicolai, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Hannu Takkula, Jelko Kacin a Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE;

Werner Schulz, Elisabeth Schroedter a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR;

Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2012)0410)


6.12. Volby v Gruzii (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0467/2012, B7-0468/2012, B7-0469/2012, B7-0470/2012, B7-0473/2012 a B7-0474/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0467/2012

(nahrazující B7-0467/2012, B7-0468/2012, B7-0469/2012, B7-0470/2012 a B7-0473/2012):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Corien Wortmann-Kool, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek, Paweł Zalewski, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė a Michael Gahler za skupinu PPE;

Libor Rouček, Kristian Vigenin, Mojca Kleva, Minodora Cliveti, Teresa Riera Madurell, Evgeni Kirilov, Richard Falbr a Edit Herczog za skupinu S&D;

Norica Nicolai, Graham Watson, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Jelko Kacin a Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE;

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a Marek Henryk Migalski za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2012)0411)

(Návrh usnesení B7-0474/2012 se nebere v potaz.)


7. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Eider Gardiazábal Rubial - A7-0270/2012
Iva Zanicchi a Monica Luisa Macovei

zpráva Erminia Mazzoni - A7-0297/2012
Peter Jahr a Seán Kelly

zpráva Markus Ferber - A7-0306/2012
Ewald Stadler, Peter Jahr a Charles Tannock

zpráva Markus Ferber - A7-0303/2012
Peter Jahr a Monica Luisa Macovei

zpráva Jean-Paul Gauzès - A7-0312/2012
Peter Jahr, Monica Luisa Macovei, Hannu Takkula a Seán Kelly

Obchodní vztahy EU-Rusko v návaznosti na přistoupení Ruska k WTO - B7-0461/2012
Ewald Stadler, Hannu Takkula a Seán Kelly

Volby v Bělorusku - RC-B7-0463/2012
Adam Bielan, Kristiina Ojuland a Hannu Takkula

Volby v Gruzii - RC-B7-0467/2012
Ewald Stadler, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


10. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změny v postoupení výborům

- Informovanost a konzultování pracovníků, předvídání a zvládání restrukturalizace (2012/2061(INI))
předáno věcně příslušný výbor: EMPL
stanovisko: JURI

- Prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD))
předáno věcně příslušný výbor: EMPL
stanovisko: JURI, IMCO


11. Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu)

Počet podpisů, které získala písemná prohlášení uložená v rejstříku (čl. 123 odst. 3 jednacího řádu):

Dokument č.

Autor

Podpisy

0023/2012

Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin, Kristian Vigenin

192

0024/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris

46

0025/2012

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Brian Simpson

78

0026/2012

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Janusz Władysław Zemke

114

0027/2012

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff, Eider Gardiazábal Rubial

116

0028/2012

Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet, Keith Taylor

189

0029/2012

Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström

74

0030/2012

Erminia Mazzoni, Carlo Casini, Jarosław Leszek Wałęsa

68

0031/2012

Hans-Gert Pöttering, Edit Herczog, Alain Lamassoure, Gianni Pittella, Bernhard Rapkay

130

0032/2012

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck

66

0033/2012

Mario Borghezio

7


12. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 179 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


13. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Jmenování člena Evropské komise (pan Tonio BORG - MT) (N7-0116/2012 - C7-0366/2012 - 2012/0807(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AFCO, IMCO

2) od poslanců, návrh doporučení (článek 121 jednacího řádu)

- Anneli Jäätteenmäki, za skupinu ALDE. Návrh doporučení Radě o budoucím rozvoji politiky EU pro arktickou oblast (B7-0475/2012)

předáno

věcně příslušný výbor :

AFET


14. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 19. listopadu 2012 do 22. listopadu 2012.


15. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo v 12:45.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Bokros, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Casa, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cottigny, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Mariya Gabriel, Gál, Gallagher, García-Hierro Caraballo, Gardini, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Milana, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pittella, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Ransdorf, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka,

Pozorovatelé

Božinović

Právní upozornění - Ochrana soukromí